Nota de alcance

Conferencia o reunión en que se examina y discute determinado tema.

Nota bibliográfica

RAE