65 - Grado en educación terciaria o nivel equivalente, profesional